You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Boplats

Boplats, ca 100 x 50 m (NÖ-SV). Inom området påträffades ett kulturlager, upp till 0.2 m tj, innehållande bl.a slagen flinta.

Tillägg dnr 321-1544-2008: Vid utredning 2008 påträffades ett upptill 0,05 cm tjockt lager med enstaka skörbrända stenar. Ett flintavslag påträffades också. I södra delen av schaktet fanns en ca 1,1 meter djup grop med svart, något sotig fyllning. Sannolikt stammar fynden …