You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Färdvägssystem

Hålvägar med en sammanlagd längd av ca 800 m(NNÖ-SSV), fördelade på 4 hålvägar, 90-160 m l.Hålvägarna är som längst upp i NO, i denbrantaste delen av backen. De är här ca 3 m broch 1-1.5 m dj.S om byvägen mot Kvarnehall övergår hålvägarnatill att bli en vägbank, ca 3 m br och 0.5 m h,som längs ett parti går parallellt med bäcken ochdärefter, SO om höjden SO Kvarnehall, harpasserat bäcken (här syns…