You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Bökås Övre gamla tomt, Bytomt/gårdstomt

Bebyggelselämning, ca 80x65 m (NV-SÖ)bestående av husgrund, källargrund,uthusgrund, 1 stensatt brunn, stenmurar,odlingsrösen och relikt vegetation.Husgrunden, belägen i områdets mitt, är ca12x6 m (SÖ-NV) och 0.3-0.5 m h. Rest avspismur i NNV delen, 2x2 m st och 1.2 m h.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.