You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Hägnad

1) Hägnadsvall, sk fäladsvall, 55 m l (Ö-V) 1.5 m br och 0.2-1 mh, med toppig ovansida. På jordvallens S sida är ett dike.Beväxt med enstaka enar.Ca 100 m N om nr 1 är:2) Hägnadsvall, sk fäladsvall, ca 80 m l (NÖ-SV) 1-2.5 m br och0.1-1 m h, med rundad ovansida. På jordvallens S sida är ettdike med enstaka lövbuskar.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara fel…