You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Bytomt/gårdstomt

Bytomt, ca 500x100-240 m (N-S). Tidigare registrerad utredning enligt äldre lantmäterikartor.

- - Tillägg dnr 3.4.2-2196-2013: Vid särskild utredning år 2013 påträffades ca 40 m S om den tidigare registrerade utredningen 5 gropar, 4 stolphål och 3 diken. De flesta groparna sammanfaller med det hus som kan identifieras på ägoinmätningskarta från 1701. Två av groparna innhöll keramik, yngre svartg…