You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Hägnad

Vall, gränsvall, ca 1600 m l (oregelbunden figur), 0.5-1 m h och1-2 m br, vanligen 0.7 m h och 1.5 m br. Bestående av jord.Beväxt med enstaka lövträd. Avbruten på en sträcka av ca 15 mpga väg.Utgör sockengräns mellan Östra Klagstorps och Grönby socknar.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.