You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Grav- och boplatsområde

Grav- och boplatsområde, ca 490x370 m (Ö-V), delundersökt. I området bitvis rikligt med flintavslag. Inom området påträffades 2 tvärpilar, den ena med slipspår, 1 slipat fragment, 1 fragmentarisk tunnackig yxa, samt 1 fragment av medeltida trebenspotta (svartgods). I S delen av området har de flesta föremålen ur RAÄ nr 103:1 hittats.

- - Tillägg dnr 321-376-2004: Vid arkeologisk förundersökning …