You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Bytomt/gårdstomt

Bytomt över Västra Karaby före skiftena. Enligt 1803 årsstorskifteskarta.

- - Tillägg dnr 321-2324-2001: Vid en förundersökning år 1998 fann man inom bytomten, 20 m SÖ om kyrkan, lämningar efter ett vikingatida grophus. Den V halvan av huset gick att dokumentera till en längd av 2,7 m och till en bredd av åtminstone 2 m. Ett stolphål, som lutade in mot mitten, påträffades mitt på gaveln av grop…