You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Grav- och boplatsområde

2) Stenåldersboplats, delvis undersökt, ca 620x400 m (Ö-V). Inomområdet framkom vid besiktningen måttligt med flintavslag. På3:1 NÖ och SV om tidigare, i samband med Sydgasprojektetundersökt yta, (markerad med A på fotokartan). Fynd: bl.a. 1skrapa, 1 slipat fragment, 1 avslagsblock samt 2 keramikbitar.Inom området fanns också talrikt med skörbränd sten. Endast 3:1inventerades p.g.a. att de övriga …