You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Boplats

Stenåldersboplats, 300x100 m (NNÖ-SSV). Inom området sporadisk -sparsam förekomst av bearbetad flinta, främst i N delen. Påplatsen tillvaratogs vid inv. 1987 ett 10-tal avslag, därav ettpar retuscherade och 1 bränt.Området omrört gm lertäkt (jfr RAÄ nr 23 och 24).Enl. RAÄ¿s inv. 1970 har platsen i samband med lertäktundersökts, trol. av Kulturhistoriska museét, Lund, pla att maniakttagit två sotfl…