You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Bytomt/gårdstomt

Bytomt, ca 700x250 m (NV-SÖ). Markerad utifrån 1776 års karta. Stävie by.

Tillägg dnr 321.102-2001: Vid förundersöknin g togs ett flertal schakt upp i NÖ delen av bytomten. ANläggningar som avfallsgropar, rännor och stolphål påträffades. Fynd av keramik, spik, tegel, djurben, träkol.

Dnr 321-616-2001: Med anledning av planerad tillbyggnad genomfördes en förundersökning i bytomtens NÖ del. Tre …