You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Bytomt/gårdstomt

Bytomt, ungefärlig utsträckning 1200x60-120 m (N-S och Ö-V) enligt karta från 1785. Sandby omnämns för första gången i skriftliga källor 1335. Tomten är bebyggd.

- - Tillägg dnr 321-1493-2006: Vid arkeologisk förundersökning år 2006, i form av schaktningsövervakning, kontrollerades ett ca 55x6 m st område i direkt anslutning till bytomtens SV del. Inget av antikvariskt intresse påträffades.