You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Hög

Hög, rest av(?), ca 30 m diam och 0.7 m h. Grustag i NV delen.Vid RAÄ:s inventering 1970 beskrevs lämningen enligt följande:Hög (-liknande lämning), närmast rund 42x35 m (NÖ-SV) och ca 5 mh, skadad i NV delen genom grustäkt. Bevuxen med lövträd ochlövbuskar. Vid inventeringen påträffades skörbränd sten igrustagskanten vilket ökar sannolikheten av att det verkligenrör sig om fornlämning.Skörbränd s…