You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Borg

1) Stenåldersboplats, uppgift om, ungefärlig utsträckning 250x60m (NV-SÖ). J P Söderling fann här ca 200 flintskärvor, störreoch mindre. De största var 7 cm l och 15 m m br. Kulturlager haräven iakttagits. Althin har inventerat området och bl a funnitmaterial från mesolitikum och neolitikum bl a kärnyxor,skivyxor, blockskrapor, spån, spånskrapor, mikrospån, borrar ochtunnackiga yxor.2) Borgruin/-o…