You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Sammanförda lämningar

Flatmarksgravar (?), borttagna. I samband med vägbygge 1970framkom skelettrester då man hade bortschaktat torv från mossen.Kyrkoherde Wallin hade tillvaratagit huvuddelen avbenmaterialet. Claes Varenius som då genomfördefornminnesinventeringen för RAÄ i området, fick tag påmaterialet varvid detta skickades till professor N G Gejvall fören genomgång. Benen härrörde från två människor, en hund, etts…