You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Stenkrets

1) Domarring?, 7 m diam, bestående av 4 (ursp. 5) klumpblock.4 m ÖNÖ om nr 1 är:2) Domarring?, 4 m diam, bestående av 5 (ursp. 7) klumpblock.Sannolikt naturliga.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.