You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

Stensättningsliknande lämning, närmast oval, ca 30x15 m st(NNÖ-SSV) och 1-1.5 m h. I huvudsak övertorvad fyllning av 0.3-1m st stenar med åtskilliga 1 m st block i ytan, delvisövermossade. Flack profil. Tätt kringodlad, yngre röjningsstenpå kanten. S delen är beväxt med slån.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.