You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Boplats

Boplats, 300x140 m (VNV-ÖSÖ). Inom området tillvaratogs 1 tvärpilgjord av slipfragment, 2 slipfragment, 2 spån och 1 avslag.Vidare iakttogs sparsamt med flintavslag, bränd flinta samtövrig slagen flinta. Se skiss i inventeringshandlingarna.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.