You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Långe-Per, Boplats

Stenåldersboplats, ca 375x125 m (VNV-ÖSÖ).
Inom området sparsam förekomst av bearbetad flinta. På platsen tillvaratogs vid inventeringen 1985 1 flintkärna samt 6 flintavslag, varav ett spånliknande och några med retusch.
Till platsen kan hänföras fynd av såg av flinta, förvarad på Historiska museet, Lund (LUHM inv nr 24127).

- - Tillägg dnr 321-872-2007: Vid arkeologisk utredning år 2004, inf…