You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Hägnad

Vall, plats för, uppgift om. Enligt uppgift på karta tillhörande Lantmäterihandling nr 4, Lomma socken, Lomma tegelbruk. Vallen var ca 400 m l (NV-SÖ). Vallen var ca 400 m l (NV-SÖ). I beskrivningen står: "Synes warit en wall i gl. krigstjder" och"en gl. wall uppkastad i uhrminnes tider". Tillägg dnr 321-1553-2005: Regionmuseet i Kristianstad utförde en arkeologisk förundersökning i form av schakt…