You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Boplats

Sten- och järnåldersboplatser, undersökta och borttagna, 240x190m (N-S), undersökt 1968-69 varvid framkom 302 anläggningar,bestående av stenpackningar, vilka antagligen är härdar,humusfyllda gropar och rännor samt 2 gravar.Ett obestämt antal av de större humusfyllda groparna är grophus.Flintdolkar framkom i ett par stenpackningar.Fynd från stenålder i de två gravarna. Fynd från järnålder i ettgrop…