You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fossil åker

Fossil åkermark, ca 550x90-160 m (Ö-V), bestående av ett 150-talodlingsrösen.Odlingsrösen är i allmänhet runda, 2-5 m diam och 0.1-0.6 m h, av0.1-0.5 m st stenar.I Ö har odlingsrösena ställvis ett något sentida utseende,området är här eventuellt sekundärt röjt i senare tid.Ö delen av området består av ett flertal äldre, mindreodlingslotter omgivna av stengärdesgårdar. Ett flertal stenmuraroch odli…