You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fossil åker

Fossil åkermark, 130x50-80 m (NÖ-SV), bestående av ett 30-talodlingsrösen och 1 stensträng.Odlingsrösena är i allmänhet runda, 2-6 m diam och 0.2-0.6 m h,av 0.2-0.6 m st stenar.Stensträngen är ca 50 m l (NV-SÖ - Ö-V), 0.5-2 m br och 0.2-0.5 mh, av 0.2-0.6 m st stenar. Belägen i områdets NÖ del.Ställvis svåravgränsat i NV p.g.a. tät vegetation.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Informatio…