Fornlämningsliknande bildning

Högliknande bildning, överplöjd.Naturbildning.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.