Minnesmärke

Minnessten, huggen granit, 1.4 m h, 0.7 m br (NV-SÖ) och 0.3 m tjvid basen, tämligen raka kanter och rundad topp. I SV sidan ärinskriften: Thom Piper, anlade denna väg, 1878. Stenen stårdirekt i marken.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.