Hög

Hög, 26 m diam och 2.2. m h, med plan topp, 10 m diam, ochtämligen branta slänter.Belagd med odlingssten på krönet och i slänten.Beväxt med en alm och en vildapel samt täta fläder- ochhagtornsbuskar.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.