Gränsmärke

Gränssten, kalksten med betongkant, 1.55 m h, 0.9 m br (Ö-V) och0.18 m tj. I N sidan under Karl XII Johans namnschiffer ochMalmöhus heraldiska djur i relief är inskriften: Malmö Hus Läns,Gränse Märke. Postament av murad gråsten 1.9x1.9 m (Ö-V) och 0.5m h.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.