Fyndsamling

Fornsakssamling, bestående av 5 flintknivar, 4 knackstenar, 4koniska spånkärnor, 3 kärnyxor, 1 stycke med tillhuggning, 2kärnmejslar, 4 fragment av slipade yxor, 6 borr av olika slag,23 skrapor av olika typ, 1 flintavslag med retuscherat inhak, 3förarbete till spjut eller pilspets av SN typ, 1 skaftfragmenttill flintdolk eller spjutspets, 1 fragment av förarbete tillflintdolk (?) (spetsen), 2 spån…