Fyndplats

Fyndplats för ornerad hornyxa. Påträffad vid grävning 1927-02-25på ett dj av ca 4.5 m (alt 3.75-4.25). Rätyxa av kronhjortshorn.Ornerad med 4 tvärstrierade romber under skafthålet samt långaraka, med tvärstreck försedda, linjer i yxans längdriktning.Förvaras på SHM. Kopia på Höganäs Museum.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.