Hällristning

1) Museibyggnad, en gammal arbetarbostad i sandsten, uppförd 1808av ryska krigsfångar, och i typisk engelsk stil. Har tillbyggtsmed utställningshallar och förråd 1969, 1976, 1979 och 1982.På museets gård är:2) Hällristning. Belägen på den tämligen flata ovansidan av ett2.2x1.7 m st (NNÖ-SSV) och 0.9 m h block. Ytan är 2.1x1.7 m st(NNÖ-SSV). Förekomsten utgörs av ca 250 älvkvarnar, 3-9 cm diamoch 0…