Hög

Hög, undersökt och borttagen, 20 m i diam och 2.4 m h. S hälften borttagen 1969. Undersökt 1970 varvid framkom att högen byggts upp av grästorvor över en skelettgrav som grävts ner i den marina sanden och täckts av ett 1 m h centralröse. I graven påträffades 1 barnskelett och 1 hjärtformig pilspets med urnupen bas. I högens periferi framkom en kantkedja av 0.5-1.25 m st stenar.

- - Tillägg RAÄ d…