Boplats

Stenåldersboplats? ca 350x100 m (NÖ-SV). Inom området har ettflertal fornsaker hittats (se RAÄ nr 20).Vid besiktning 1985 kunde endast enstaka flintavslagkonstateras.Dock dåliga besiktningsförhållanden - bevakas.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.