Boplats

Gropar inom ytan 100x8 m (NNV-SSÖ) framkom 2 gropar i samband medschaktning för sydgasanläggning.1 keramikskärva daterar sannolikt till bronsålder.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.