Fyndplats

Privat fyndsamling, bestående av 1 fragmentarisk tjocknackig yxa,1 förarbete tjocknackig yxa, 1 förarbete mejsel samt 1fragmentarisk dolk.Helmer Heide, Pl 708, Höj 15:5, Kävlinge.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.