Boplats

Boplatslämningar, uppgift om. Enligt 1969 års inventering här påplatsen hittades 1 härd, ca 1 m diam, bestående av tätt packadestenar, 0.1-0.2 m st. Över stenarna ett sotblandat jordlager.Stenarna låg på ca 0.5 m dj.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.