Klövhög, Hög

Hög, 27 m diam, och intill 4.5 m h. Mittgrop, 9x7 m (Ö-V) ochintill 1.5 m dj.Beväxt med ett tiotal större lövträd.Namnet Klövhög enligt 1803 års enskifteskarta.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.