Ballarps gamla tomt, Bytomt/gårdstomt

1) Gårdstomt, ca 60x50 m (ÖNÖ-VSV).Ca 40 m SSV om är:2) Gårdstomt, ca 60x50 m (Ö-V).Ballarps tomter är ungefärligt markerade utifrån tvålantmäterikartor från 1762-1800 och 1809, akt 2 respektive 5.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.