Bytomt/gårdstomt

Bytomt, bestående av 6 gårdstomter.Gårdstomt, ca 80x70 m (Ö-V).Ca 90 m Ö om är:Gårdstomt, ca 90x70 m (Ö-V).Ca 250 m SÖ om är:Gårdstomt och kyrkogård, ca 120x90 m (NNV-SSÖ).Ca 250 m SSÖ om är:Gårdstomt, ca 400x180 m (NÖ-SV).Ca 100 m SÖ om är:Gårdstomt, ca 60x60 m (NÖ-SV).Ca 350 m N om är:Gårdstomt, ca 300x100 m (NNÖ-SSV).Den ungefärliga utsträckningen av delarna av Hässlunda by ärgjorda tifrån lant…