Bytomt/gårdstomt

Gårdstomt, 75x60-30 m (Ö-V), del av Hesslunda by. Platsen för klockarbostaden - Klockare bohl på karta med ägobeskrivning år 1800.

- - Tillägg dnr 3.4.2-4256-2010: Vid arkeologisk förundersökning åren 2009-2010 i och utanför Hässlunda kyrka, omedelbart N om gårdstomten, påträffades inne i kyrkan 1 äldre golv, 1 fundament, möjligen till ett altare och 1 syllstensrad mellan kor och absid. På utsid…