Fyndsamling

Privat fyndsamling, bestående av 3 tjocknackiga yxor (1 förarbetehålslipad, 1 hålslipad), 3 fragmentariska tjocknackiga yxor, 6förarbeten tjocknackig, 1 tunnackig yxa (se RAÄ nr 30), 3fragmentariska tunnackiga yxor, 2 bergartsyxor (den enatunnackig med timglasformat nackhål), 3 fragment skafthålsyxor(2 stridsyxor?), 4 fragmentariska slipade yxor, 1 tångepilspets,högryggad, gropkeramik, 2 skäror (1…