Härd

Härd, upplöjd. Inom ett område av 10x10 m påträffades upplöjd sotoch skörbrända stenar.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.