Sammanförda lämningar

1) Urnegravfält, uppgift om. Vid grustäkt påträffades 2 urnor avbronsålderstyp.Invid den ena framkom:2) Härd. Se ATA dnr 2743/44 och enligt tidigare uppgift om RAÄ nr6. Se dnr 1389/50. Ovisst om rätt fyndplats markerats. EnligtAhltin dnr 2743/1944 skall fyndplatsen var å Lundåkra nr 31. Denmarkerade fyndplatsen är Hofterup nr 31 (enligt gamla ek.kartan).

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade.…