Stenkammargrav

Dös, i stensättning. Stensättningen är 15x7 m (SV-NÖ) och ca 0,5 m h. Dösen har en fyrsidig kammare, 3-19x1,2-1,5 m (N-S). I V sidan finns 2 sidohällar, 1,2-1,3 m h, 1,3 m br och 0,7-1 m tj. I N sidan 1 sidohäll, 1,2 m h, 1,2 m br och ca 1 m tj. I Ö sidan 1 sidohäll, 1,2 m h, 1,2 m br och 0,9 m tj. S sidan är öppen. Kammaren har ett takblock, 1,3x1,8 m (N-S) och ca 1 m tj.

På takblockets ovansid…