Boplats

Boplats, ungefärlig utsträckning, 350x350 m (Ö-V). Måttlig-rikligförekomst av flintavslag, med och utan retuscher, flintämnen ochflintkärnor.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.