Boplats

Boplats, ungefärlig utsträckning, 400x350250 m (N-S). Måttligtspridd förekomst av flintavslag, med och utan retuscher,flintämnen samt flintkärnor.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.