Vägmärke

Väghållningssten, huggen gråsten, 0.3 m h, 0.18 m br (VNV-ÖSÖ)och 0.12 m tj. Åt NNÖ är inhugget: HR P.S/No St.I. Åt SSV ärinhugget: L.J/No 2/St.I.Stenen står direkt i marken. Hitflyttad för ca 20 år sedan frånen stenhög i närheten, enligt uppgift.Uppgiftlämnare: Lars Lancke, ca 60 år, St Isie 2:8, Klagstorp.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.