Övrigt

Vattenhål, närmast runt, ca 30-35 m diam och 0.5 m dj tillvattenytan, 0.3 m dj till botten. Begränsas i SV av en stenradav 0.5 m st stenar, annars av svagt sluttande kanter.Förmodligen har vattehålet haft en vidare utsträckning,åtminstone mot NÖ, där en cementmur löper, 40 m l (NV-SÖ) och 1m h. Enligt uppgift kallas vattenhålet för Isievanningen.Stenskoningen i SV fortsätter ytterligare 15 m åt SÖ…