Vägmärke

Väghållningssten, huggen gråsten, 0.4 m h, 0.18 m br (NNÖ-SSV)och 0.2 m tj. Åt NNÖ sidan är inhugget: 1315. Åt VNV sidan ärinhugget: 1316. De sistnämnda siffrorna är imålade med svartfärg. Stenen står direkt i marken. Enligt uppgift är stenenhitflyttad, men har troligen stått någonstans i närheten.Uppgiftslämnare: Pia Olsson, ca 35 år, St Isie 8:5, Klagstorp.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäk…