Fyndplats

Lösfyndssamling, bestående av 3 pilspetsar varav 1 trekantig, 6.5cm l, 1 cm br och 1 cm tj, 1 ryggad 6.5 cm l, 1.5 cm br och 0.5cm tj, samt 1 hjärtformad 3 cm l, 2 cm br och 0.3 cm tj. Dessahar alla hittats på skiftet Stora Isie 6:6. Förvaras hos HulaTruesson, Stora Isie, Klagstorp.Skiss i inventeringshandlingarna.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felak…