Övrigt

Vattenhål, närmast runt, ca 20 m diam och 0.5-1 m dj tillvattenytan, 0.2-0.4 m dj till botten. Vattenytan är ställvistäckt med ett lager av frömjöl. Beväxt med vass längs kanterna.På kanterna växer ett 20-tal lövträd förutom i NÖ.Enligt uppgift har detta vattenhål använts som byvandring i äldretider.Uppgiftslämnare: Hulda Truedsson, ca 70 år, Stora Isie, Klagstorpm fl.

OBS. Fritexterna är inte kv…